S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

KONTAKTY

Mirasport s.r.o.
Pionierska 324
916 21 Čachtice
tel: 0948255753
napíšte nám

Porovnajte cenu na:

superdeal.sk www pesiazona.sk najväčšia nákupná zóna na webe

Porovnávanie cien na Tovar.sk

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

Porovnanie cien na Pricemania.sk

www.Goog.sk - Vyhľadávač, katalóg a zoznam

Pozri.sk - vyhľadávač


Surf.sk

Google PR

Free Page Rank Tool


» Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obcodné podmienky

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti MIRASPORT s.r.o., so sídlom: Pionierska 324, 916 21 Čachtice , IČO: 46 752 269, DIČ: 2023549418, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo 26575/R (ďalej len „spoločnosť MIRASPORT“ alebo len „MIRASPORT“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránkewww.mirasport.sk.

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto všeobecných obchodných podmienok význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E – Shop. E – Shop je internetový obchod spoločnosti MIRASPORT umiestnený na internetovej stránke www.mirasport.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného spoločnosťou MIRASPORT  na uvedenej stránke.

2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou nakupovania v internetovom obchode www.mirasport.sk , avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované spoločnosťou MIRASPORT ako sú zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách v e – shope www.mirasport.sk .

2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E –Shop  a uzavrieť so spoločnosťou MIRASPORT  kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E – Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti MIRASPORT. Za kupujúceho – právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.5. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.6. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.7. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.mirasport.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (názov, značku, výrobcu a pod.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.mirasport.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú športové a rybárske potreby.

3. KÚPNA CENA TOVARU

3.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti MIRASPORT. Kúpna cena je stanovená v mene EURO.

3.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu spoločnosti MIRASPORT do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

3.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti MIRASPORT a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

  1. platba na účet spoločnosti MIRASPORT  pred dodaním tovaru,
  2. platba prostredníctvom Slovenskej pošty („na dobierku“) pri prevzatí tovaru,
  3. platba kuriérovi pri prevzatí tovaru

3.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti MIRASPORT uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri platbe na účet spoločnosti MIRASPORT sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

4.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 26.07.2012.

4.2. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.mirasport.sk.

4.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto všeobecných obchodných podmienok je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

ZWNkN2Y1N