S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

KONTAKTY

Mirasport s.r.o.
Pionierska 324
916 21 Čachtice
tel: 0948255753
napíšte nám

Porovnajte cenu na:

superdeal.sk www pesiazona.sk najväčšia nákupná zóna na webe

Porovnávanie cien na Tovar.sk

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

Porovnanie cien na Pricemania.sk

www.Goog.sk - Vyhľadávač, katalóg a zoznam

Pozri.sk - vyhľadávač


Surf.sk

Google PR

Free Page Rank Tool


» Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Odoslanie objednávky cez e-shop MIRASPORT je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v súlade s ustanoveniami § 15 a§ 16 zákona číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

11.2. Spoločnosť MIRASPORT spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Spoločnosť MIRASPORT zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

11.3. Spoločnosť MIRASPORT spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

11.4. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií spoločnosti MIRASPORT, bude mu ich MIRASPORT zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na adrese mirasport@mirasport.sk.

11.5. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.). Dávame Vám však do pozornosti, že Vašu e-mailovú adresu (žiadny iný údaj o Vašej osobe), ktorá zásadne nestačí na identifikáciu Vašej osoby, poskytujeme subjektom, ktoré prevádzkujú webové portály najnakup.sk a tovar.sk slúžiace na porovnanie cien tovarov poskytovaných v rôznych obchodoch a E-shopoch. Vaša e-mailová adresa je im poskytnutá za účelom preskúmania Vašej spokojnosti s vybavením Vašej objednávky zadanej cez náš E-shop. Preskúmanie Vašej spokojnosti sa realizuje tak, že osoba prevádzkujúca webový portál na porovnanie cien Vám môže, ale nemusí zaslať krátky hodnotiaci dotazník, ktorý môžete alebo nemusíte vyplniť. Vaše hodnotenie sa následne prejaví v hodnotení nášho E-shopu uvedenom na príslušnom porovnávacom portáli. Zaslaním Vašej objednávky súhlasíte s takýmto poskytnutím Vašej e-mailovej adresy uvedeným subjektom. Ubezpečujeme Vás, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a my s Vašimi platobnými údajmi neprichádzame do styku. Dostaneme len informáciu o úspešnosti transakcie.

11.6. Účelom spracúvania osobných údajov je:

  1. Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
  2. Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
  3. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
  4. Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
  5. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
  6. Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

Registrácia informačného systému osobných údajov podľa §36 ods. 1 č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vykonaná na úrade na ochranu osobných údajov pod č. 201410399

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Mirasport s.r.o,, Pionierska 324, 91621 Čachtice IČO:46 752 269, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel. Sro, vložka číslo 26575/R (ďalej len "správca").

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie: Pionierska 324, 91621 Čachtice, adresa elektronickej pošty: mirasport@mirasport.sk, telefón: 0948255753
1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov
 
2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš s úhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochra
ne osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").
 
3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia. 
 
4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uloţené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).
 
5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti), Direct Parcel Distribution SK s.r.o,Technická 7,821 04 Bratislova, Slovenská pošta a.s.Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica(doručovanie zásielok), Smartsupp.com, s.r.o. Milady Horákové 13,602 00 Brno,Česká republika/prevázdkovateľ online chatu/, Zuzana Gulánová, Mnešická 74 Nové Mesto nad Váhom /účtovníctvo /
.
6.PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
 
6.1.Za podmienok stanovených v nariadení máte právo poţadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov,
prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný  správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovani a Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na e-mail:mirasport@mirasport.sk.
6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.
 
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018
MDUwOWNmZ